Zdravé podnikání bez soudních sporů

Občas proběhne internetem zpráva o nekalé konkurenci Nebankovnihypoteky. Co toto sousloví vlastně znamená? Nekalá konkurence má dvě zásadní formy, a to omezování hospodářské soutěže anebo nekalá soutěž, která má své zakotvení i v novém Občanském zákoníku. Dokonce existuje i přímo Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Takže, pokud jste dotčeni tímto nemilým a protiprávním jednáním, máte možnost se bránit u soudu.

soudní jednání

Mezi prvky nekalé soutěže patří zejména:

  • Klamavá reklama, se kterou se většina z nás již setkala. Vzpomeňte např. na různé letáčky, které nacházíte v poštovní schránce nabízející vám unikátní zboží. A ani si nevšimnete, že jejich logo je tak dobře upravené, že nepřijdete v tu chvíli na to, že si objednáváte u naprosto jiné firmy, než předpokládáte. Anebo sdělení – obzvláště u doplňků stravy – že jsou schválena a doporučena Ministerstvem zdravotnictví a uvedená čísla vyhlášek apod. Přímým dotazem u daného ministerstva pak zjistíte, že pouze povolily prodej na našem území. Velmi zaměnitelné, že …?
  • Klamavé označení zboží a služeb. Velmi souvisí s bodem číslo 1.
  • Vyvolání nebezpečí záměny, kde se použije např. nabízející logo společnosti s dobrými referencemi.
  • Parazitování na pověsti společnosti či služeb.
  • Podplácení. Občas problesknou aférky, o kterých zde nemusíme hovořit a víme, o čem je řeč.
  • Zlehčování.
  • Srovnávací reklama, která je povolená jen tehdy, pokud není zavádějící.
  • Porušení obchodního tajemství. Známe konkurenční doložky top manažerů, ke kterým se velké společnosti uchylují ve snaze ochránit své know-how.
  • Dotěrné obtěžování, kam můžeme zahrnout i hromadně zasílané spamy s nabídkami různých „skvělých“ výrobků. Stejně tak sem patří i nevyžádané telefonní hovory nabízející „výhodná“ pojištění a ostatní služby.
  • Ohrožení zdraví a životního prostředí.

soudní spor

Přejeme vám ve vašem podnikání, abyste se nesetkávali s parazitováním druhých na vašem dobrém jméně a nemuseli podstupovat složitá a zdlouhavá soudní jednání. Abyste svůj čas mohli věnovat rozvoji firmy a rozvíjejícím se dobré pověsti, která ostatně – prodává.

3 roky ago