Zábava formou poznání bývá nejúčinnější

Někteří psychologové tvrdí, že pracovní kolektiv nejvíce dokáže stmelit společný cíl a zároveň naprostá otevřenost všech jeho účastníků. Zkrátka, pracují-li v kolektivu všichni se stejnou motivací, a znají-li se navzájem tak, že dokážou rozpoznat své přednosti i slabiny, pracovní vztah pak překračuje rámec až do soukromé sféry. Z takových vztahů se pak rodí přátelství na dlouhá desetiletí, která přetrvávají až do seniorského věku. A jedním ze způsobů, jak se lépe poznat, jsou i zábavné hry.

spojené ruce

Hra Tipujeme

Hra vyžaduje důkladnou přípravu, které by se měl ujmout někdo, kdo většinu lidí ve skupině dobře zná, anebo má alespoň dostatečnou zásobu fantazie na to, aby dokázal nabídnout působivé otázky směřované „na tělo“.
barva na rukách
První část hry spočívá v tom, že všichni aktéři nejprve odpovídají formou písemné ankety na zvídavé otázky, a to tak, že tipují, zda dotyčná osoba z této skupiny uspěje v daném úkolu. Například jedna z otázek může znít: „Dokáže Milan Zelner vystřihnout nůžkami z papíru kolečko, čtverec, trojúhelník, lichoběžník a kosočtverec v limitu 30 sekund? (Rozměry obrazců mohou být libovolné)“. Anebo: „Vyjmenuje Klára Novotná za 1 minutu alespoň osm křestních jmen začínajících na písmeno, které bude předem vylosováno?“ A do třetice: „Dokáže stát na jedné noze Adam Steiner po dobu 5 minut, aniž by se za tu dobu dotkl druhou nohou země?“
Druhá část hry je pak již akční a hráči plní postupně jednotlivé úkoly. Cílem hry je pobavit se nejen samotným plnění disciplín, ale i těmi správnými tipy. Zkrátka např. někdo může sázet na šikovnost nějakého spoluhráče, a ten jej naprosto zklame. Případně může někomu připadat snadné stát pár minut na jedné noze, přitom to tak jednoduché vůbec není.
Pokud jsou otázky a soutěžní disciplíny voleny s citem, nejsou příliš vulgární nebo nesplnitelné či fyzicky náročné, vývoj této zábavy má nesmírný spád. Na závěr je dobré např. prvních pět nejlépe tipujících odměnit nějakým věcným darem, drobností, na kterou všichni přispějí drobným obnosem – baterka, zavírací nůž, karton plechovkových piv, bonboniéra atd.
ruce a nohy

Poznávací test

Zajímavou hrou ve skupině lidí, kteří se alespoň trochu znají, a chtěli by se lépe poznat, je poznávací test. Hra je ideální např. pro pracovní kolektivy, které si spolu rozumí, a jsou schopni v dobré partě sdílet společné zájmy někde na „výjezdním zasedání“.
Hra sestává z tolika kol, kolik je členů celého osazenstva. V každém kole postupně každý z hráčů musí rozpoznat ostatní podle rukou, a to pouze od zápěstí až po konečky prstů. Všichni jsou v tu chvíli ukryti za plentou, odkud vykukují pouze ruce, a vše probíhá v tichosti a bez nápovědy. Dotyčný si zapisuje na papír pořadová čísla a k nim tipuje správná jména. Jakmile skončí jedno poznávací kolo, hráči se vystřídají a každý má tím pádem příležitost zkusit rozpoznat všechny ostatní. Hru lze rozšířit i o rozeznávání osob podle bosých nohou od kotníků dolů, a to bývá již velmi obtížný úkol.

1 rokem ago