Ošetření zubů – endodoncie pod mikroskopem

Stejně jako je nutné pečovat o své tělo, je velmi důležité pečovat i o svůj chrup a celou dutinu ústní. Pokud se však přeci jen nějaký problém se zuby vyskytne, je potřeba celou záležitost řešit bezodkladně a pokud je to možné, využít co nejprofesionálnější a technicky vyspělou dostupnou variantu.

Všichni si dokážeme představit, jak takový zub vypadá na povrchu, méně z nás již však ví, jak takový zub vypadá uvnitř. Vnitřek každého zubu je tvořen měkkou tkání, vyplňující dutinu zubu a kanálků, zvanou zubní dřeň (pulpa), kterou prochází nervy, mízní cévy a také krevní cévy. Kromě cévního a nervového zásobení obsahuje zubní dřeň také buňky (odontoblasty, makrofágy aj.). Všechny struktury zubní dřeně mají důležité funkce, mezi které patří např. substituce zubu nutričně důležitými látkami (výživa zubu) nebo třeba funkce ochranná. Skrze nervové zásobení cítíme bolest. Zubní dřeň nám zkrátka poskytuje důležitou součást zubu, která navíc zajišťuje propojení s naším organismem skrze cévy a nervy.

Zubní ošetření pod mikroskopem

Pokud dojde k patologickému procesu v oblasti vnitřní části zubu, zpravidla se objeví citlivost a bolest zubu, což jsou projevy zánětlivých reakcí. V horším případě může docházet k odumírání a ústupu zubní dřeně a tím i k následným dalším komplikacím. Příčinou těchto procesů a subjektivních projevů může být několik – od rozsáhlého zubního kazu, přes pouhým okem neviditelné praskliny zubu, až po úrazové stavy.

Endodontické ošetření vnitřní části zubu je nejen technicky poměrně náročné, ale vyžaduje také velkou pečlivost a preciznost provedení každého úkonu. V ideálním případě je vhodné takové ošetření realizovat pod kvalitním stomatologickým mikroskopem, který zajistí nejen potřebné zvětšení pro detailní identifikaci jednotlivých struktur, ale také dostatečné osvětlení. Ošetření stomatologickým mikroskopem nám pomáhá eliminovat případné následné komplikace, zpřesnit provedení zákroku a následně se tak vyhnout se opakovanému ošetření.

Model zubu s kazy

Při nutnosti ošetření kořenových kanálků či jiných endodontických výkonů je optimální vyhledat ordinaci, která k těmto výkonům používá stomatologický mikroskop a další moderní nástroje a postupy. Jedním takovým moderním pracovištěm s kvalitními přístroji a zkušenými profesionály je například endodoncie v Praze, Mělníku a na dalších klinikách v České republice.

Využití moderní technologie ve stomatologii obecně je krok správným směrem, neboť nám pomáhá zefektivnit ošetření chrupu i na mikroskopické úrovni a tím zajistit vyšší kvalitu celého ošetření a eliminaci nutnosti opakování zákroku. A použití mikroskopu je právě takovou technologií.

3 roky ago