Mořská sůl Margharita z pobřeží Středozemního moře

Tento velmi působivý název souvisí s výrobkem italské společnosti Compagnia Italiana Sali. Jak již napovídá název firmy, půjde o produkci speciální mořské soli ve velmi vysoké kvalitě a se značným obsahem minerálních látek. Ta se usazuje přirozeným procesem odpařování mořské vody na pobřeží na ploše solných plantáží, odkud se nakládá do přepravních boxů a míří do úpravny ve městě Porto Viro. Obrovské skladovací plochy s miliony krychlových metrů chloridu sodného jsou postupně odebírány, mísí se s vodou za vzniku velmi koncentrovaného roztoku a z něho se pak získává pouze chemicky čistý NaCl v podobě drobných i větších krychlových krystalků. Ty vznikají procesem vysušování horkým vzduchem, načež se krystaly třídí na prosévacích sítech podle velikosti, případně drtí podle potřeby na jemnější frakce.

solná jeskyně

Univerzální využití v kuchyni i v bazénech

Mořskou sůl Margharita lze využívat pro kuchyňské účely k přípravě pokrmů a zároveň i pro balneoterapii ve formě solné lázně do vířivek a venkovních či vnitřních bazénů. Proces výroby probíhá podle přísných zákonem stanovených norem, což zajišťuje stabilitu kvality výrobku nejvyšší jakosti vhodnou i jako potravinový doplněk.

vápník

Elektrolýza vody

Kromě lázeňských procedur ve formě koupelí v silném solném roztoku se ve slabších koncentracích používá i pro desinfekci vody pomocí tzv. solinizátoru. V tomto zařízení se na principu elektrolytického rozkladu tvoří volné ionty chlóru a sodíku, přičemž chlór působí jako desinfekční činidlo. Nahrazuje se tím aplikace klasických chlorových tablet ve všech typech bazénů. Výhodou tohoto procesu je přirozenější působení chlóru na lidský organismus, nedochází k agresivnímu vysušování pokožky, vlasů a sliznic a k poškozování očí. Rozpuštěná sůl má navíc příznivé účinky na prokrvení periferních částí těla.

5 roky ago