Kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem

Tak jako je někomu dáno nadání na hudbu nebo malování, jinému zase na matematiku a další technické předměty, někdo je obdařen tím, že nemá problém zvládnout cizí jazyk, dokonce i několik cizích jazyků. Mít buňky na jiné řeči, než je ta mateřská, je v dnešní době určitě velká výhoda. Kromě toho, že se vám to může hodit v praktickém životě, domluvíte se v cizí zemi, nemusíte číst titulky běžící pod cizím filmem, přečtete si knihu v originále, může se to ale stát i vaší prací a hlavním zdrojem příjmů, spojíte tak příjemné s užitečným a svému koníčku se budete moci věnovat profesionálně.
španělština na tabuli
S tím, jak do naší země přichází stále více cizích státních příslušníků, jsou žádáni stále více tlumočníci, především se jedná o jazyky východních evropských států. Výjimkou samozřejmě není ani angličtina nebo němčina.
Jak se stát tlumočníkem a věnovat se oficiálním překladům nejen mluveného, ale i psaného slova, co všechno musíte absolvovat a jaké vzdělání musíte mít?
Za prvé, překladatel, který dochází na jednání, není osobou úřední, ale musí vlastnit svoje vlastní razítko, tzv. kulatinu se jménem a označením „tlumočník“. Jakýkoliv překlad, který učiní, stvrdí tímto razítkem a svým podpisem.
pták se slovníkem
Pokud se chcete tlumočení věnovat, nemusíte mít pro tuto činnost živnosťák. Stejně tak není nutné být členem organizace, která překladatele sdružuje. Výhodou takového členství ale je, že jste neustále v obraze, co nového se v této profesi děje. Překládání se netýká pouze jednání na úřadech nebo soudech, ale i v jiných, daleko příjemnějších situacích, kterými jsou např. svatby apod.
Tlumočnickou činnost můžete vykonávat až ve chvíli, kdy proběhne oficiální jmenování, tak to ukládá zákon. To proběhne po úspěšném složení zkoušky, které předchází ukončení studia na vysoké škole. Konkrétní žádost se pak podává příslušnému krajskému soudu v místě bydliště.

5 roky ago